Hooli Stevedoring Oy 27.3.2020

VERKKOSELOSTUS aikakaudelle 2021PAVELUPAIKAN KUVAUS: RAAHE, LAPALUODON SATAMA; RAIDE 044, 045 JA V040

SISÄLLYSLUETTELO

1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA

 • JOHDANTO • PALVELUPAIKAN YLLÄPITÄJÄ
 • VOIMASSAOLO JA PÄIVITYS
 • 2. PALVELUT

  3. PALVELUPAIKAN KUVAUS

  4. MAKSUT

 • PERITTÄVÄT MAKSUT
 • ANNETTAVIEN ALENNUSTEN PERIAATTEET 5. EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE
 • RAUTATIEKALUSTON TEKNISET EDELLYTYKSET
 • MAHDOLLISUUS OMIEN PALVELUIDEN TUOTANTOON
 • MAHDOLLISET TARJOTTAVAT IT-JÄRJESTELMÄN
  JA NIIDEN KÄYTTÖEHDOT
 • 6. KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN

 • PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUKSET
 • HAKEMUKSIIN VASTAAMINEN
 • TIEDOT TILAPÄISISTÄ KAPASITEETTIRAJOITUKSISTA


 • 1. PERUSTIEDOT PALVELUPAIKASTA  JOHDANTO: Hooli Stevedoring Oy on laatinut
  tämän raideliikennelaissa (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa
  2017/2177 vaaditun palvelupaikkakuvauksen. Raahen Lapaluodon satamassa
  sijaitseva raide on rautatiemarkkinadirektiivin liitteen II 2 b kohdassa
  tarkoitettu palvelupaikka. Hooli Stevedoring Oy:n keskeiset
  liiketoiminta-alueet ovat kappaletavara-, projekti ja konttiliikenne  PALVELUPAIKAN YLLÄPITÄJÄ:
  Hooli Stevedoring Oy, Lapaluodontie 342, 92180 Raahe Yhteyshenkilö:
  Mikko Valtanen, mikko.valtanen@hooli / puhelin 0401683779  VOIMASSAOLO JA PÄIVITYKSET:
  Palvelupaikkakuvaus on laadittu 27.3.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa.
  Palvelupaikkakuvaus on voimassa toistaiseksi.


  2. PALVELUT

  PALVELUIDEN NIMET: Tavarankäsittely, varastointi ja
  huolintapalvelut


  3.PALVELUPAIKAN KUVAUS

  LUETTELO RAKENTEISTA: SIJAINTI: RAIDE 044, 045 JA V040 / LAPALUODONTIE
  342, 92180 LAPALUOTO VARASTOINTIKAPASITEETTI: 19 000m2 Katettua
  varastotilaa ja varastokenttiä noin 20 hehtaaria AUKIOLOAJAT: arkisin klo 07-23,
  poikkeuksena yleiset arkipyhät.  4. PERITTÄVÄT MAKSUT:

  Ratamaksut: rataverkolla ei ole ratamaksua Palvelumaksut: Palveluista annetaan pyydettäessä tarjous. Yleishinnasto: Yleishinnastoa ei ole. Hinnoittelu perustuu yleisiin markkinaehtoisiin
  hinnoittelutapoihin. Hinnoittelussa huomioidaan asiakkaalle tarjottava
  palvelukokonaisuus, sopimuksen pituus, tuotteen ominaisuudet ja volyymi sekä
  mahdolliset lisäpalvelut. Hinnoitteluun vaikuttavat myös tavarankäsittely ja
  tilantarve sekä operatiivisen toiminnan vaikutus kustannuksiin. ANNETTAVIEN ALENNUKSIEN PERIAATTEET: Mahdolliset myönnettävät alennukset ovat
  volyymiperusteisia ja niihin vaikuttavat tavaran laatu ja operatiivinen
  tehokkuus. Alennukset sovitaan erikseen.


  5.EDELLYTYKSET PALVELUIDEN SAAMISELLE RAUTATIEKALUSTON
  TEKNISET EDELLYTYKSET:

  Rataverkolla kaluston suurin akselipaino on 225 Kn tai
  valtion rataverkolta/-lle liikennöivällä kalustolla väyläviraston valtion
  rataverkolle antaman luvan mukainen.

  Rataverkko (Raahen Satama Oy:n) on toisen luokan
  liikenteenohjauksen aluetta.

  Rataverkolla ei ole sähköistettyjä raiteita.

  Suurin sallittu nopeus 10 km/h ja metripaino 80 Kn/m.


  6.KAPASITEETIN MYÖNTÄMINEN

  PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUKSET:
  Palveluiden käyttöoikeushakemukset käsitellään lainsäädännön edellyttämällä
  tavalla yhdessä radan haltijan, palvelupaikan ylläpitäjän, asiakkaan ja
  raideliikenneoperaattorin kesken. Käyttöoikeushakemuksen tulee sisältää junien
  saapumisaikataulut sekä volyymiennusteet, jotta palvelupaikassa voidaan varata
  sopivat resurssit lastinkäsittelyä varten.


  HAKEMUKSIIN VASTAAMINEN: Hakemuksiin vastataan kuukauden kuluessa.


  TIEDOT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA KAPASITEETISTA JA TILAPÄISISTÄ KAPAISTEETTIRAJOITTEISTA: Ei ole


  Linkki Raahen Sataman Oy:n rataverkkoselostus 2020.

  https://www.raahensatama.fi/application/files/4815...

  Hooli Stevedoring Oy (Port OfRaahe)
  Lapaluodontien 342, FI-92180 Raahe, Finland, +358 40 168 3779